วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงาน/การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เเละบรรยายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม ในหัวข้อ “การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในบทบาทเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน” กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมกุลนทีรีสอร์ท อำเภอ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

(Visited 1 times, 1 visits today)