สกส.เปิดตัวกลุ่มอาชีพสตรีระนอง พลังเครือข่ายเข้มแข็ง โชว์ผลสำเร็จการสร้างรายได้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง นายนพพงศ์ หวานสนิท พัฒนาการอำเภอกระบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง เเละเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เดินหน้ากิจกรรม “Inside Product By Thai Womenfund สัญจร” นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ “จังหวัดระนอง” เปิดตัวกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนอง ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอาชีพ ทำให้สมาชิกกลุ่มสตรีสามารสร้างรายได้เสริม ตอกย้ำพลังความสามารถของสตรีไทย เห็นชัดเป็นรูปธรรมความสำเร็จของกองทุนฯ ในการเป็นแหล่งทุนสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทสตรี สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เเละพาเยี่ยมชมโครงการตัวอย่างของกลุ่มสตรีจังหวัดระนอง “กลุุ่มปักผ้าปาเต๊ะปากจั่น หมู่ 9 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี” หลังกู้เงินกองทุนฯ  มาต่อยอดอาชีพ จนประสบความสำเร็จ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนให้เข้มเเข็ง สตรีมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)