วันที่ 27 พฤศจิกายน 61 เวลา 15.00 น. นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขึ้นเวทีเสวนาในโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ กิจกรรม “Inside Product By Thai Womenfund สัญจร” ณ โรงเเรมทินิดี ระนอง  ครั้งนี้มีผู้ร่วมเสวนาร่วมอีก 2 ท่าน คือ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดระนอง เเละนางระพี น้ำจันทร์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระนอง โดยผู้เข้ารับฟังการเสวนาได้เเก่ สื่อมวลชน เเละคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัดระนอง  เเละในครั้งนี้ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ให้สตรีในประเทศได้ทราบโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ

(Visited 1 times, 1 visits today)