วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังกวัดชลบุรี โดยบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 102 คน (นักเรียนทุนรัฐบาล 2 คน ) พร้อมให้กำลังใจแก่พัฒนากรใหม่ที่จะลงไปทำงานในพื้นที่ เเละปลูกฝังอุดมการณ์การทำงานเพื่อประชาชนโดยแท้จริง

(Visited 1 times, 1 visits today)