วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางที่ 5 วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ณ หมู่บ้านยางทอง หมู่ที่ 8 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยครั้งนี้ได้ร่วมชมกิจกรรมเเละการเเสดงพื้นบ้านของชุมชน ได้แก่ การตีกลองยาวเเละการรำวง, การสาธิตการจักสาน, การสาธิตการนวดสมุนไพรป้าพุ่ม, การสาธิตการทำปุ๋ยไส้เดือน, เเละนั้งรถชมบริบทพื้นที่ชุมชน ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้นายกิจจา ทองเเดง พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง เเละทีมงาน สพจ.อ่างทอง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

(Visited 1 times, 1 visits today)