วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางที่ 5 วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพระนอน หมู่ที่ 2 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยครั้งนี้ได้ร่วมชมกิจกรรมเเละการเเสดงพื้นบ้านของชุมชนหมู่บ้านพระนอน เช่น การเเสดงชุดรำเคียว, การกวนข้าวทิพย์ตีข้าวบิณฑ์, การทำเต่ารั่งม่านบังตา, ชมบ้านควายอาร์ต Workshop งานศิลปะ, ชมบ้านขุนบริหารจักสีห์, สักการะวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นต้น การร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีทีมงาน สพจ.สิงห์บุรี ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

(Visited 1 times, 1 visits today)