วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 – 17.30 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางที่ 5 วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ณ บ้านหนองสรวง หมู่ 1 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)