วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ พร้อมด้วย นายอโนทัย อนันตชัยมนตรี อุปนายกสมาคมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ,นางนิชานาถ กองเเก้ว รองผู้อำนวยการกองการตลาด ,นายวิศิษฎ์ บุญญาวิวัฒน์ ผอ.ศพช.ลำปาง เเละนางอัญชลี ป่งเเก้ว (กรรมการและเลขานุการ) ลงพื้นที่คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชนเเละสมาชิกชุมชนร่วมให้การต้อนรับเเละพาเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวเเละกิจกรรมต่างๆ ของบ้านถิ่นใน หมู่ที่ 11 ต.บ้านถิ่น อ.เมืองเเพร่ จ.เเพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)