พร้อมด้วย นายอโนทัย อนันตชัยมนตรี อุปนายกสมาคมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ,นางนิชานาถ กองเเก้ว รองผู้อำนวยการกองการตลาด ,นายวิศิษฎ์ บุญญาวิวัฒน์ ผอ.ศพช.ลำปาง เเละนางอัญชลี ป่งเเก้ว (กรรมการและเลขานุการ) ลงพื้นที่คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ โดยมีนายอำเภอลอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชนเเละสมาชิกชุมชนร่วมให้การต้อนรับเเละพาเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวเเละกิจกรรมต่างๆ ของบ้านดอนทราย หมู่ที่ 7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.เเพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)