วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 15.00.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ พร้อมด้วย นายอโนทัย อนันตชัยมนตรี อุปนายกสมาคมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ,นางนิชานาถ กองเเก้ว รองผู้อำนวยการกองการตลาด ,น.ส.เเพรวพร สุขัษเฐียร กรรมการเเละสถาปนิก บริษัทบ้านใจสตูดิโอ จำกัด ,นายวิศิษฎ์ บุญญาวิวัฒน์ ผอ.ศพช.ลำปาง เเละนางอัญชลี ป่งเเก้ว (กรรมการและเลขานุการ) ลงพื้นที่คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ โดยมีผู้นำชุมชนเเละสมาชิกชุมชนร่วมให้การต้อนรับเเละพาเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวเเละกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)