โดยมีพัฒนาการอำเภอ พร้อมทีมงาน ผู้นำชุมชน สมาชิกชุมชนเเละกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้การต้อนรับซึ่งบ้านป่าตาลได้ดำเนินกิจกรรมการให้ความรู้กับบุคลากรในชุมชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เเละพาเยี่ยมชม การปั้นตุ๊กตายิ้ม พร้อมวางฐานการเชื่อมโยงเส้นทางจุดเรียนรู้ในชุมชน ด้านอัตลักษณ์เเละภูมิปัญญาของบ้านป่าตาล เพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านป่าตาล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)