โดยมีพัฒนาการอำเภอ พร้อมทีมงาน ผู้นำชุมชน สมาชิกชุมชนเเละกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้การต้อนรับ
ในการนี้ได้พบปะเเละให้คำเเนะนำการดำเนินกิจกรรม เเละร่วมทดลองเป็นนักท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนได้นำเที่ยวชมจุดสำคัญต่างๆ ภายในชุมชนตามโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ได้ร่วมกันออกแบบเป็นการนำเที่ยวเสมือนจริง เช่น เยี่ยมชมวัด กลุ่มทำขนม กลุ่มเเปรรูปปลา ไส้อั่วปลา ลาบปลา เป็นต้น เพื่อให้คนในชุมชนบ้านวังขามป้อมได้ฝึกปฏิบัติสร้างประสบการณ์ถือเป็นการสร้างความพร้อมของชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านวังขามป้อม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)