หมู่ที่ 11 โดยมีนายอำเภอบ้านธิ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดลำพูน หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน เครือข่ายโอทอป และผู้แทนจากหมู่บ้าน otop นวัตวิถี อ.เมือง แม่ทา ป่าซาง เวียงหนองล่อง บ้านธิ ร่วมพิธีเปิดเเละร่วมกิจกรรม
ในการนี้ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมพิธีเปิด เเละร่วมกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ลานอุโบสถ บ้านเเพะ หมู่ 11 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)