นายไพบูลย์ บูรณสันติ ประธานคณะทำงาน OTOP นวัตวิถี ศพช. นครนายก และนางประภา ปานนิตยกุล คณะทำงานและเลขานุการ ศปน.ศพช.นครนายก ร่วมประชุมติดตามกับคณะทำงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างความเข้าใจในการสนับสนุน ติตามความก้าวหน้าการทำงาน ปัญหา อุปสรรคการดำเนินโครงการฯ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ ของ ศพช.นครนายกคือ นครนายก ปราจีนบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมพู่จอมพล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)