โดยมีพัฒนาการจังหวัด พร้อมหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย ให้การต้อนรับ เเละนำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งมีนักวิชาการจังหวัด ร่วมให้ข้อมูลเเละตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)