โดยมีนายศุภผล กองแดง พัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ให้การต้อนรับเเละนำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งมีนักวิชาการจังหวัด และผู้นำกลุ่มองค์กรชุมชนร่วมให้ข้อมูลเเละตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมนายจันทร์หนวดเขี้ยว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)