วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

ดร.ไพศาล  สุขปัญญา ผู้ตรวจรราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 – 2    ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมี นายสมชาติ ไชยศิลา รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพิจิตร หัวหน้ากลุ่มฯ พัฒนาการอำเภอ พัฒนากรประสานงานตำบล นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านสารสนเทศฯ และประชาชนบ้านหนองแขม ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานดีเด่น ณ บ้านหนองแขม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)