โดยมีนายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเเละอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกในชุมชนร่วมให้ข้อมูลฯ เเละตอบข้อซักถาม พร้อมให้กำลังใจ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหม้อ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)