โดยมีนายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเเละอำเภอ กลุ่มเครือข่ายภาคีการพัฒนาร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนเเละให้กำลังใจ กับข้าราชการเเละลูกจ้างที่เข้ารับการคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)