วันที่ 7 มิ.ย.61 เวลา 13.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น / คัดเลือก จนท.พช.จังหวัด เเละจนท.พช.อำเภอ ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการกองทุนดีเด่น ณ บ้านคลองฝรั่ง ม.7 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เเละในครั้งนี้ได้เเนะวิธีการเเละให้เเนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเเก่สมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านคลองฝรั่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)