วันที่ 7 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น / คัดเลือก จนท.พช.จังหวัด เเละจนท.พช.อำเภอ ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการกองทุนดีเด่น ณ บ้านคลองนกกระทุง ม.7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม เเละในครั้งนี้ได้เเนะวิธีการเเละให้เเนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเเก่สมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านคลองนกกระทุง

(Visited 1 times, 1 visits today)