วันที่ 4 มิ.ย.61 เวลา 13.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น / คัดเลือก จนท.พช.จังหวัด เเละจนท.พช.อำเภอ ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการกองทุนดีเด่น ณ บ้านคลองเเขยด ม.6 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เเละในครั้งนี้ได้เเนะวิธีการเเละให้เเนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเเก่สมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านคลองแขยด

(Visited 1 times, 1 visits today)