โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมครู OTOP ให้การต้อนรับเเละรายงานผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์ OTOP ข่วงสันกำเเพง อำเภอสันกำเเพง จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)