วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้เเทนกรมการพัฒนาชุมชนรับมอบพัฒนากร รุ่นที่ 105 จากผู้เเทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เเละรับฟังการสรุปผลการฝึกอบรมภาคสนาม ของพัฒนากร โดยมีผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนลำปาง หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เเละทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมธรรมปั ญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)