โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน จำนวน 495 คน (495 หมู่บ้าน) ณ ห้องประชุมคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จากนั้น เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่เยี่ยมพัฒนากร รุ่น 105 ในการฝึกปฏิบัติภาคสนามในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีพัฒนาการอำเภอเมืองเชียงราย เเละพัฒนากรพี่เลี้ยง นำตรวจเยี่ยมฯ ณ บ้านนางแลใน ม. 7 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)