วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเเละภารกิจกรม พร้อมให้คำเเนะนำเเละเเนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย พัฒนาการอำเภอเเละนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)