โดยมีหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย พัฒนาการอำเภอเเละนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเเพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)