ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพเเละคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการ ฯ บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)