วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ พบปะให้คำเเนะนำพร้อมเเนวทางการดำเนินงานการจัดทำโครงการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในการประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการการท่องเที่ยวชุมชน ของจังหวัดน่าน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีพัฒนาการจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย พัฒนาการอำเภอเเละนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)