โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการจาก 4 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เเละเเม่ฮ่องสอน) จำนวน 160 คน ณ รงเเรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)