โดยมีพัฒนาการจังหวัดลำปางกล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การอ่านสารรัฐมนตรี, มอบเกียรติบัตรผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ดีเด่น, ถวายกัณฑ์เทศน์ และปัจจัยแด่พระสงฆ์, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจากทุกอำเภอ โดยจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดเสด็จ เเละศาลาการเปรียญวัดบ้านเสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)