วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา​11.30 น.​ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ​กรมการพัฒนาชุมชน​ประจำปีงบประมาณ ​พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม พวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ​โดยมีผู้ตรวจราชการกรม พัฒนาการจังหวัดเชียงราย​ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย​พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอเเละนักวิชาการร่วมประชุมฯ และรายงานผลการดำเนินงาน​ จากนั้น เวลา14.00 น.​ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านโป่ง​ อำเภอเเม่สรวย
ในการนี้ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมเเละลงพื้นที่ตรวจติดตาม ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านโป่ง​ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย​ จังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)