ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนเเละองค์กรการเงินชุมชน พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เเละพัฒนาการอำเภอ ร่วมในพิธี
ในการนี้นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมในพิธีเเละพบปะให้เเนวทางการทำงานพร้อมให้กำลังใจเเก่พัฒนากรที่จะลงพื้นที่เพื่อฝึกภาคสนามดังกล่าว ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)