เพื่อดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายตามเเนวทางที่กรมกำหนด โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เเละนักวิชาการจังหวัดร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพวงเเสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)