พร้อมด้วยอดีตผู้บริหาร ข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ ร่วมกิจกรรมโดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ อ่านสารจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ณ วัดป่าตึง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)