ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ ประจำปี 2560 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณกับข้าราชการดีเด่น ข้าราชการที่รับราชการครบ 25 ปี ข้าราชการเกษียณ หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ดีเด่น และมอบเงินรายปีแก่อาสาพัฒนา (อสพ.) โดยมีพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่ม ฝ่ายเเละเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ ณ อัลไพนน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)