โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนารับฟังการบรรยายธรรมจากเจ้าคณะอำเภอเถิน
ในการนี้ได้อ่านสารจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เเละให้เกียรติมอบโล่ห์รางวัลเเละประกาศนียบัตรเเก่ข้าราชการเเละหน่วยงานดีเด่นประจำปี 2560 พร้อมพบปะหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอเเละนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เพื่อมอบเเนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วัดคะตึกเชียงมั่น อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)