โดยมีนางสาวศันสนีย์ ทาสม พัฒนาการจังหวัดเเม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน ในการนี้ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ของอำเภอต่างๆ ณ กาดซอกจ่า ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดเเม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)