“กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา (ปั้นพระ) บ้านป่าตึงงาม” โดยมีพัฒนาการจังหวัดลำพูน หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เเละนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมตรวจเยี่ยม ณ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)