โดยมีนายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ ฝ่าย พัฒนาการอำเภอเเละนักวิชาการจังหวัดให้การต้อนรับเเละรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ศาลากลาง จังหวัดลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)