โดยมีนางลัดดา พรหมเมือง พัฒนาการอำเภอสันทรายเเละทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอให้การต้อนรับเเละรายงานผลการดำเนินงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)