โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 400 คน ร่วมรับฟัง ณ หอประชุมอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)