กิจกรรมการจัดงานตลาดนัดชุมชนสัญจร ครั้งที่ 3 โดยมีนายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย กล่าวต้อนรับ นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ของอำเภอต่างๆ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)