วั

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องตรึงใจบอลรูม โรงแรมน่านตรึงใจ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

(Visited 1 times, 1 visits today)