โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอเเละนักวิชาการจังหวัด รวม 228 ราย ณ โรงแรม เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

(Visited 1 times, 1 visits today)