โดยมีนางสาวศันสนีย์ ทาสม พัฒนาการจังหวัดเเม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ ฝ่าย เเละนักวิชาการจังหวัดให้การต้อนรับเเละให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)