27 มิ.ย. 2560 นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม และนายชัยโรจน์ ธนสันติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ในฐานะคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นและบุคคลต้นแบบและหน่วยงานต้นแบบฯได้ประเมินหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (บ.คุ้งน้ำวน ม.1 เทศบาลตำบลบางพลับ อ.ปากเกร็ด) และลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของพัฒนากรขวัญใจชุมชน ณ บ้านคลองบางทอง ม.3 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ นนทบุรี

ในช่วงบ่ายได้ดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น และประเมินหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (บ.คลองบางโพธิ์เหนือ ม.3 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี) เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปี 2560

(Visited 1 times, 1 visits today)