โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการพัฒนาการอำเภอ ทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเเละอำเภอ ผู้นำหมู่บ้านเเละประชาชนร่วมให้การต้อนรับเเละสนับสนุนข้อมูลพร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ และกิจกรรมกลุ่มอาชีพ บ้านทาป่าเปา หมู่ที่ 6 ตำบลทาปลาดุก อำเภอเเม่ทา จังหวัดลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)