21 เม.ย.60 เวลา 09.30 น. นายกิจจา กาญจนะวีระ ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ พร้อมแนะนำแนวทางการดำเนินงาน แก่เจ้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)