Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บรรยายในโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 110

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยการพัฒน [...]

 08 พฤศจิกายน 2561 / 08:49 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย ข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และติดตามงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายปรีชา กิตติสัต [...]

 08 พฤศจิกายน 2561 / 08:38 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่จังหวัด [...]

 05 พฤศจิกายน 2561 / 22:24 น. เขตตรวจราชการที่ 4

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นายไพบูลย์ บูรณสัน [...]

 02 พฤศจิกายน 2561 / 18:10 น. เขตตรวจราชการที่ 4

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางที่ 5 วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ณ หมู่บ้านยางทอง หมู่ที่ 8 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายปรีชา กิตติสัตยก [...]

 30 ตุลาคม 2561 / 19:10 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางที่ 5 วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพระนอน หมู่ที่ 2 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. นายปร [...]

 30 ตุลาคม 2561 / 19:01 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางที่ 5 วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ณ บ้านหนองสรวง หมู่ 1 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 – 17.30 น. นายปร [...]

 30 ตุลาคม 2561 / 18:53 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่จากกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งสิ้น 40 คนลงพื้นที่ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดำเนินกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Press Tour) ภายใต้โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 : นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ [...]

 30 ตุลาคม 2561 / 18:49 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขึ้นเวทีเสวนาในโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ กิจกรรม “Inside Product By Thai Womenfund สัญจร” ณ ห้องประชุมน้ำน่าน โรงเเรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 25 ตุลาคม 61 เวลา 14.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ [...]

 26 ตุลาคม 2561 / 15:16 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายนิสิต จันทรงสมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ บ้านแสงดาว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

25 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00น. นายนิสิต จันทรงสมวงศ์ อธิบดี [...]

 26 ตุลาคม 2561 / 15:11 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย ข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และติดตามงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ

วันที่ 11 ตุลลคม 2561 เวลา 13.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยก [...]

 12 ตุลาคม 2561 / 12:39 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของอำเภอสูงเม่น จังหวัดเเพร่

จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสูงเม่น ม.3 ,บ้านโป่งท่าข้า [...]

 11 ตุลาคม 2561 / 14:46 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำเเนะนำเเนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน [...]

 11 ตุลาคม 2561 / 10:58 น. เขตตรวจราชการที่ 16

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุ [...]

 08 ตุลาคม 2561 / 12:27 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิด เเละร่วมชมการเเข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงเเชมป์โลก รายการ MOTO GP PTT Thailand Grand Prix สนามที่ 15 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นเเนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการ [...]

 08 ตุลาคม 2561 / 12:22 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อเยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดลำพูน ตามโครงการ ”ไทยเที่ยวไทย… ไทยยั่งยืน”

พร้อมนี้นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร [...]

 04 ตุลาคม 2561 / 13:19 น. เขตตรวจราชการที่ 15

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปฐมนิเทศผู้ผ่านการเลือกสรรเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายปรีชา กิตติส [...]

 02 ตุลาคม 2561 / 09:36 น. เขตตรวจราชการที่ 1

 วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 06.00 น.นายไพบูลย์ บูรณสันติผู้ตรวจราชการกรม ร่วมกิจกรรมและสรุปบทเรียน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท้ายวัด ม.5 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 06.00 น.นายไพบูลย์ บูรณสันติผู [...]

 28 กันยายน 2561 / 17:40 น. เขตตรวจราชการที่ 4

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ