Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสินชัย ถนอมสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ บรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2561 ภาคเหนือ เขตตรวจ 15,16,17 และ 18

ณ โรงเเรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลกฯ [...]

 18 มกราคม 2561 / 15:00 น. เขตตรวจราชการที่ 9

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ พร้อมด้วย นายไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมฯ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2561 ภาคเหนือ เขตตรวจ 15,16,17 และ 18 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561

โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกองเเผนงาน ผู้อ [...]

 18 มกราคม 2561 / 14:57 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 6 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ภาคใต้

โดยมีนางสายพิรุณ น้อยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เ [...]

 17 มกราคม 2561 / 14:13 น. เขตตรวจราชการที่ 6

วันที่15 มกราคม 2561 นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดูความพร้อมจุดตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะในการลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 17 มกราคม 2561

ในส่วนที่กรมการพัฒนาชุมชนดูแลรับผิดชอบ อาทิ กลุ่มออมทรั [...]

 15 มกราคม 2561 / 16:59 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 08.45 น.คณะผู้ตรวจราชการกรม นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ นายอาจณรงค์ สัตยพานิช เเละนางสาวศันสนีย์ ทาสม เขตตรวจที่ 15,16,5,11,และ 12 พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานเเละมอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ปี 2561

เเก่ผู้เข้าประชุมในการประชุมตรวจติคตามผลหน่วยรับตรวจ รา [...]

 12 มกราคม 2561 / 10:02 น. เขตตรวจราชการที่ 6

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส (ภาคใต้) ครั้งที่ 1/2561 เขตตรวจราชการที่ 6,7 เเละ 8

🏁🏁 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน [...]

 11 มกราคม 2561 / 15:59 น. เขตตรวจราชการที่ 6

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามโครงการแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561

ในการนี้ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมพร้อมด้วย [...]

 11 มกราคม 2561 / 10:27 น. เขตตรวจราชการที่ 15

นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ ๔ พร้อมด้วยนางศิริ กำปั่นทองพัฒนาการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุม บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ณ สำนักงานบริษัท ประ [...]

 10 มกราคม 2561 / 16:43 น. เขตตรวจราชการที่ 4

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม คณะทำงานดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนของส่วนราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ พร้อมด้วยนายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ รอ [...]

 10 มกราคม 2561 / 16:32 น. เขตตรวจราชการที่ 4

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ติดตามตรวจเยี่ยมเเละให้เเนวทางเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์กรมฯ ตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2561 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมรับการตรวจติดตามเเล [...]

 10 มกราคม 2561 / 10:43 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

โดยมีพัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ พัฒนาการอำ [...]

 09 มกราคม 2561 / 16:41 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ติดตามตรวจเยี่ยมเเละให้เเนวทางเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์กรมฯ ตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2561 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

โดยมีพัฒนาการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ ฝ่าย เเละน [...]

 09 มกราคม 2561 / 15:45 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปี 2561(รุ่นที่ 1)

โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนลำปาง กล่าวรายง [...]

 08 มกราคม 2561 / 15:38 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 8 มกราคม 2561เวลา 13.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ติดตามตรวจเยี่ยมเเละให้เเนวทางเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์กรมฯ ตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2561 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

โดยมีพัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ ฝ่าย เเละน [...]

 08 มกราคม 2561 / 15:35 น. เขตตรวจราชการที่ 15

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งนายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๔ ลงพื้นที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมกา [...]

 08 มกราคม 2561 / 11:50 น. เขตตรวจราชการที่ 4

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งนายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๔ เยี่ยมชมร้าน OTOP Lifestyle ณ สะพานข้ามแม่น้ำแคว

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมกา [...]

 08 มกราคม 2561 / 11:41 น. เขตตรวจราชการที่ 4

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งนายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๔ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมกา [...]

 08 มกราคม 2561 / 11:18 น. เขตตรวจราชการที่ 4

วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเเม่ฮ่องสอน นำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนล่วงหน้าจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

พบประชาชนเเละติดตามนโยบายของรัฐบาล ในวันที่ 17 มกราคม 2 [...]

 05 มกราคม 2561 / 18:38 น. เขตตรวจราชการที่ 15

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ