Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงาน ติดตามเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

🔎 สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ 📝 : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธ [...]

 15 ตุลาคม 2562 / 07:32 น. เขตตรวจราชการที่ 8

ผต.พช.ร่วมลงพื้นที่การตรวจติดตามเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา)

ผต.พช.ร่วมลงพื้นที่การตรวจติดตามเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่ [...]

 15 ตุลาคม 2562 / 07:24 น. เขตตรวจราชการที่ 8

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผ [...]

 09 ตุลาคม 2562 / 10:38 น. เขตตรวจราชการที่ 1

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ตรวจราชการประจำเดือนกันยายน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ตรว [...]

 30 กันยายน 2562 / 10:43 น. เขตตรวจราชการที่ 8

สตร ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

สตร ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพ [...]

 30 สิงหาคม 2562 / 09:02 น. เขตตรวจราชการที่ 8

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ตรวจราชการประจำเดือนสิงหาคม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดระยอง

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ตรว [...]

 30 สิงหาคม 2562 / 08:56 น. เขตตรวจราชการที่ 8

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดชลบุรี ประจำเดือนสิงหาคม

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพ [...]

 30 สิงหาคม 2562 / 08:49 น. เขตตรวจราชการที่ 8

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนสิงหาคม

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพ [...]

 26 สิงหาคม 2562 / 08:56 น. เขตตรวจราชการที่ 8

🔎สตร. : ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 (เขตตรวจราชการที่ 4,8 และ 9)

🔎สตร. : ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลกา [...]

 21 สิงหาคม 2562 / 09:55 น. เขตตรวจราชการที่ 8

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดระยอง ประจำเดือนสิงหาคม

🔎 สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ล [...]

 09 สิงหาคม 2562 / 16:41 น. เขตตรวจราชการที่ 8

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2562 จังหวัดชลบุรี

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับเขตต [...]

 26 กรกฎาคม 2562 / 17:53 น. เขตตรวจราชการที่ 8

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับเขตต [...]

 26 กรกฎาคม 2562 / 17:46 น. เขตตรวจราชการที่ 8

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2562 จังหวัดระยอง

เขต 8 : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับเขตต [...]

 26 กรกฎาคม 2562 / 17:29 น. เขตตรวจราชการที่ 8

ประเมินคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2562 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดระนอง

ประเมินคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2562 เ [...]

 27 มิถุนายน 2562 / 14:03 น. เขตตรวจราชการที่ 6

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ