Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 – 2 ตรวจติดตามพร้อมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผ [...]

 20 เมษายน 2561 / 06:50 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามเเนวพระราชดำริ ปี 2560 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงพื้นที่เพื่อประเมินรอบตัดสินกลุ่มเยาวชนที่มีการดำเนิน [...]

 19 เมษายน 2561 / 15:54 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 – 2 ประชุมให้คำปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมของจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจ [...]

 19 เมษายน 2561 / 06:49 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วัันที่ 18 เม.ย. 61 เวลา 13.30 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 18 เม.ย. 61 เวลา 13.30 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล [...]

 18 เมษายน 2561 / 19:54 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามเเนวพระราชดำริ ปี 2560 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงพื้นที่เยี่ยมชมจุดดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการบริหารจ [...]

 18 เมษายน 2561 / 16:39 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามเเนวพระราชดำริ ปี 2560 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงพื้นที่เพื่อประเมินรอบตัดสินกลุ่มเยาวชนที่มีการดำเนิน [...]

 18 เมษายน 2561 / 11:56 น. เขตตรวจราชการที่ 15

ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 – 2 ตรวจติดตามงานโครงการ OTOP นวัตวิถีในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผ [...]

 18 เมษายน 2561 / 06:32 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10. 30 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงเเรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10. 30 น. นายปรีชา กิตติสัตย [...]

 17 เมษายน 2561 / 10:39 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 11 เมษายน 2561 ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 – 2 ประชุมมอบนโยบายสำคัญ สพจ.ตาก

วันที่ 11 เมษายน 2561  ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการก [...]

 12 เมษายน 2561 / 07:33 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 7 เม.ย. 2561 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยม สอบถามอาการ และให้กำลังใจ นายสัญชัย ไวยะกรรณ์ พัฒนากร รุ่นที่ 107

วันที่ 7 เม.ย. 2561 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการก [...]

 07 เมษายน 2561 / 18:59 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 19.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน “เเต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

[...]

 07 เมษายน 2561 / 18:42 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 3 เม.ย. 61 เวลา 13.30 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

วันที่ 3 เม.ย. 61 เวลา 13.30 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผ [...]

 05 เมษายน 2561 / 11:25 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 3 เม.ย. 61 เวลา 10.30 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 3 เม.ย. 61 เวลา 10.30 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผ [...]

 05 เมษายน 2561 / 11:21 น. เขตตรวจราชการที่ 1

ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษให้กับพัฒนากรโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร พัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 107

วันที่ 3 เมษายน 61 ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมกา [...]

 04 เมษายน 2561 / 09:08 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามเเนวพระราชดำริ ปี 2560 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ [...]

 03 เมษายน 2561 / 18:19 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมเพื่อติดตามเเละให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

โดยมีพัฒนาการจังหวัดลำพูน หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ [...]

 29 มีนาคม 2561 / 11:48 น. เขตตรวจราชการที่ 15

ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1-2 บรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ.พิษณุโลก

วันที่ 28 มีนาคม 2561 09.30 -11.30 น. ดร.ไพศาล  สุขปัญญ [...]

 29 มีนาคม 2561 / 08:57 น. เขตตรวจราชการที่ 1

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ