Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1-2 ร่วมให้การต้อนรับนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกพื้นที่ตรวจติดตามงาน

วันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ดร.ไพศาล สุขปัญญา  [...]

 20 กันยายน 2561 / 06:26 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 17 กันยายน 2561 นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสรุปรายงานผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ร่วมการสัมมนาเชิ [...]

 17 กันยายน 2561 / 12:13 น. เขตตรวจราชการที่ 4

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัต [...]

 15 กันยายน 2561 / 20:19 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัต [...]

 15 กันยายน 2561 / 18:17 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.00.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.00.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัต [...]

 14 กันยายน 2561 / 20:25 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัต [...]

 14 กันยายน 2561 / 17:10 น. เขตตรวจราชการที่ 16

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 8/2561 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเ [...]

 14 กันยายน 2561 / 09:51 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.30.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

พร้อมด้วยนางนิชานาถ กองเเก้ว รองผู้อำนวยการกองการตลาดกา [...]

 13 กันยายน 2561 / 21:03 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 14.00.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 14.00.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัต [...]

 12 กันยายน 2561 / 20:30 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ .ท่าวังผา จ.น่าน

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัต [...]

 12 กันยายน 2561 / 16:58 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 11.00.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 11.00.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัต [...]

 11 กันยายน 2561 / 22:12 น. เขตตรวจราชการที่ 16

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับฟังการนำเสนอการจัดการองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ ระหว่างการประชุม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. นายป [...]

 11 กันยายน 2561 / 16:25 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายป [...]

 11 กันยายน 2561 / 16:11 น. เขตตรวจราชการที่ 1

ดร.ไพศาล. สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ลงพื้นที่ เพื่อประกวดคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ณ บ้านบุ่ง ม.5 ต.ศรีภิรมย์อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

วันที่ 6 ก.ย. 2561 เวลา 14.00 น. ดร.ไพศาล. สุขปัญญา ผู้ [...]

 11 กันยายน 2561 / 11:54 น. เขตตรวจราชการที่ 1

ดร.ไพศาล. สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ลงพื้นที่คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ณ บ้านหาดสองแคว ม.2 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 6 ก.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ไพศาล. สุขปัญญา ผู้ [...]

 11 กันยายน 2561 / 11:49 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัต [...]

 10 กันยายน 2561 / 20:38 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

พร้อมด้วย นายอโนทัย อนันตชัยมนตรี อุปนายกสมาคมการท่องเท [...]

 10 กันยายน 2561 / 18:34 น. เขตตรวจราชการที่ 16

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนกันยายน 2561

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายปรีชา กิตติสัตย [...]

 10 กันยายน 2561 / 16:53 น. เขตตรวจราชการที่ 1

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ