Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวศศิธร  อินทก [...]

 21 พฤษภาคม 2562 / 12:10 น. เขตตรวจราชการที่ 18

สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา

🔎 สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกร [...]

 17 พฤษภาคม 2562 / 13:03 น. เขตตรวจราชการที่ 8

สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จังหวัดชลบุรี

🔎 สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกร [...]

 17 พฤษภาคม 2562 / 12:53 น. เขตตรวจราชการที่ 8

สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จังหวัดระยอง

🔎 สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกร [...]

 17 พฤษภาคม 2562 / 12:42 น. เขตตรวจราชการที่ 8

เพื่อความเป็นสุดยอด “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย” ต้องผ่านการคัดสรรอย่างเข้มข้น จนได้ชื่อว่า “ OTOP Product Champion (OPC)”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายปรีชา กิตติสัตย [...]

 16 พฤษภาคม 2562 / 17:25 น. เขตตรวจราชการที่ 2

เพื่อความเป็นสุดยอด “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย” ต้องผ่านการคัดสรรอย่างเข้มข้น จนได้ชื่อว่า “ OTOP Product Champion (OPC)”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายปรีชา กิตติสัตย [...]

 16 พฤษภาคม 2562 / 17:21 น. เขตตรวจราชการที่ 2

สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนพฤษภาคม

🔎 สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม [...]

 13 พฤษภาคม 2562 / 14:46 น. เขตตรวจราชการที่ 8

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมคณะติดตามงานตามประเด้นตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

    🌸🌸วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรว [...]

 13 พฤษภาคม 2562 / 11:00 น. เขตตรวจราชการที่ 18

ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 18 ร่วม kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ จะงหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวศศิธร  อินทก [...]

 13 พฤษภาคม 2562 / 10:17 น. เขตตรวจราชการที่ 18

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายปรีชา กิตติสัตย [...]

 13 พฤษภาคม 2562 / 08:34 น. เขตตรวจราชการที่ 2

นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 16,17 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ [...]

 10 พฤษภาคม 2562 / 16:14 น. เขตตรวจราชการที่ 16

kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 รัชกาล

จังหวัดตรัง kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย [...]

 10 พฤษภาคม 2562 / 13:02 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 16,17 ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจใน “โครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” จังหวัดน่าน วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายไพบูลย์ บูรณสันติ [...]

 07 พฤษภาคม 2562 / 17:29 น. เขตตรวจราชการที่ 16

นายไพบูลย์ บูรณสันติผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 16,17 บรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฎิบัติการถ่ายทอดประสบการณ์และทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการชุมชนฯ จังหวัดน่าน วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายไพบูลย์ บูรณสันติ [...]

 07 พฤษภาคม 2562 / 17:17 น. เขตตรวจราชการที่ 16

“kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยก [...]

 03 พฤษภาคม 2562 / 16:32 น. เขตตรวจราชการที่ 2

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ