Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามพร้อมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานพัฒนาชุมชน อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผ [...]

 20 มีนาคม 2561 / 06:33 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 16 มี.ค. 61 เวลา 11.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 16 มี.ค. 61  เวลา 11.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล [...]

 19 มีนาคม 2561 / 09:04 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 16 มี.ค. 61 09.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่สังเกตการณ์การจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยื่น ในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาเเละอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 16 มี.ค. 61 09.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตร [...]

 19 มีนาคม 2561 / 08:59 น. เขตตรวจราชการที่ 1

ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมและให้แนวคิดการปฏิบัติงาน ในการประชุม Morning Brief ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

14  มีนาคม 2561  เวลา 08.00 น.   ดร.ไพศาล  สุขปัญญา  ผู [...]

 19 มีนาคม 2561 / 07:01 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประชุมติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อกำกับการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 เเละ 2

พร้อมมอบนโยบายในการกำกับการปฎิบัติราชการในภูมิภาค แก่ผู [...]

 16 มีนาคม 2561 / 15:15 น. เขตตรวจราชการที่ 16

ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ร่วมตรวจเยี่ยมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ นั่งแคร่ แลริมน่าน ชิมอาหารอร่อย ณ ตลาดเลาะริมน่าน บ้านกองโค หมู่ 3 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

นั่งแคร่ แลริมน่าน ชิมอาหารอร่อย วันที่ 13 มีนาคม  2561 [...]

 16 มีนาคม 2561 / 06:33 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามเเนวพระราชดำริ ปี 2560 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงพื้นที่เพื่อประเมินรอบตัดสินกลุ่มเยาวชนที่มีการดำเนิน [...]

 15 มีนาคม 2561 / 16:22 น. เขตตรวจราชการที่ 15

ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 17-18 ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 13 มีนาคม  เวลา 14.30 น. ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตร [...]

 15 มีนาคม 2561 / 06:55 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมคณะผู้ตรวจกระทรวง/กรม ประชุมตรวจราชการตามเเผนการตรวจราชการเเบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 1)

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นการต [...]

 14 มีนาคม 2561 / 15:54 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น.นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ ๔ ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานฯไทยนิยม ยั่งยืน

เวลา ๑๙.๓๐ น. นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เข [...]

 14 มีนาคม 2561 / 07:29 น. เขตตรวจราชการที่ 4

ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามพร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น ดร.ไพศาล  สุขปัญญา ผ [...]

 14 มีนาคม 2561 / 06:42 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 13 มี.ค.61 เวลา 11.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงเเรมปรินซ์พาเลซ มหานาค อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ คลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กทม.

วันที่ 13 มี.ค.61 เวลา 11.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผ [...]

 13 มีนาคม 2561 / 20:24 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 13 มี.ค.61 เวลา 09.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP” ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต ณ โรงเเรมดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเดนซ์ จ.ปทุมธานี

วันที่ 13 มี.ค.61 เวลา 09.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผ [...]

 13 มีนาคม 2561 / 20:19 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ตรวจติดตามเเละให้คำเเนะนำการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี เเละผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการเดือนมีนาคม 2561 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

โดยมีพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มฯ เเละนักวิชาการพัฒนาช [...]

 13 มีนาคม 2561 / 16:36 น. เขตตรวจราชการที่ 16

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ “นโยบายการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP “

วันที่ 13 มีนาคม 2561นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการก [...]

 13 มีนาคม 2561 / 10:45 น. เขตตรวจราชการที่ 6

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมเป็นกรรมการประเมินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามเเนวพระราชดำริ ปี 2560 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อประเมินรอบตัดสินของกลุ่มเยาวชนที่มีการดำเนินกิจกรร [...]

 13 มีนาคม 2561 / 09:53 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามเเนวพระราชดำริ ปี 2560 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดดำเนินงานโครงการ (ฝายชะลอน้ำ) ของ [...]

 13 มีนาคม 2561 / 09:50 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ตรวจติดตามเเละให้คำเเนะนำการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเเม่ฮ่องสอน

โดยมีพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มฯ พัฒนาการอำเภอ เเละนั [...]

 08 มีนาคม 2561 / 16:11 น. เขตตรวจราชการที่ 15

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ