Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตบนแผนที่


ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1-2 ตรวจประเมินฯ เพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการ [...]

 24 พฤษภาคม 2561 / 07:47 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุมชี้เเจงการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมฯ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายอ [...]

 23 พฤษภาคม 2561 / 14:57 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา​ 09.30 น.​ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมคณะกรรมการประเมินศูนย์ฯ ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เเละอำเภอผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ของจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอสันป่าตอง พัฒนากา [...]

 23 พฤษภาคม 2561 / 11:32 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา​ 09.30 น.​ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เเละอำเภอผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ของจังหวัดพะเยา

โดยมีพัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ [...]

 22 พฤษภาคม 2561 / 10:59 น. เขตตรวจราชการที่ 15

ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 – 2 ตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น    ดร.ไพศาล  สุขปัญ [...]

 22 พฤษภาคม 2561 / 06:36 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา​09.30 น.​ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ประเมินเพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น /เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เเละอำเภอผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561ของจังหวัดเชียงราย

โดยมีพัฒนาการจังหวัดเชียงราย​ นายอำเภอเเม่สรวย หัวหน้าก [...]

 21 พฤษภาคม 2561 / 12:00 น. เขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 16 พ.ค.61 นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เเละบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ณ โรงแรมออโรร่า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

วันที่ 16 พ.ค.61 นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม [...]

 16 พฤษภาคม 2561 / 23:15 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 – 2 เยี่ยมชมการดำเนินงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.30 น.  ดร.ไพศาล สุขปัญญ [...]

 11 พฤษภาคม 2561 / 10:27 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 – 2 ร่วมพิธีเปิดงาน “อุตรดิตถ์แดนฝัน มหัศจรรย์ OTOP ช้อป ฟิน”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561  เวลา 18.00 น.  ดร.ไพศาล สุขปัญญ [...]

 11 พฤษภาคม 2561 / 10:17 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 – 2 ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561  เวลา 10.00 น.  ดร.ไพศาล สุขปัญญ [...]

 11 พฤษภาคม 2561 / 10:03 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเ [...]

 10 พฤษภาคม 2561 / 18:21 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องเอบีน่าฮอลล์ โรงเเรมเอบิน่า เฮาส์ หลักสี่ กทม.

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเ [...]

 10 พฤษภาคม 2561 / 14:11 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 – 2 ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561  เวลา 14.00 น. ดร.ไพศาล สุขปัญญา [...]

 10 พฤษภาคม 2561 / 06:50 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 8 พ.ค.61 เวลา 11.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เเละร่วมประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสัญจร ณ บ้านเจริญสุข หมุ่ที่ 8 ตำบลพิมลราช อำเภอบ่งบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 8 พ.ค.61 เวลา 11.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ [...]

 08 พฤษภาคม 2561 / 17:39 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม เเละให้คำเเนะนำการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน เเละภารกิจของกรมฯ ตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเเม่ฮ่องสอน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน [...]

 08 พฤษภาคม 2561 / 15:12 น. เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 7 พ.ค.61 เวลา 13.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอยะหา ณ ห้องประชุมสัตตะภาคี ที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

วันที่ 7 พ.ค.61 เวลา 13.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล  ผู [...]

 07 พฤษภาคม 2561 / 18:29 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ 7 พ.ค.61 เวลา 09.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาบทบาทสตี ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เงินและบัญชี ด้านการเงินการคลัง เเละบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

วันที่ 7 พ.ค.61 เวลา 09.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ [...]

 07 พฤษภาคม 2561 / 18:25 น. เขตตรวจราชการที่ 1

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชม “ซา สุขใจ”ตลาดวัฒนธรรมมอญ วัดดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม ราชบุรี

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชกา [...]

 06 พฤษภาคม 2561 / 18:09 น. เขตตรวจราชการที่ 4

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ